Általános Felhasználói Szerződés

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Borka Amelita (székhely: SP 32636 PALMMAR, CALLE JILGUERO 7. SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA, továbbiakban: Szolgáltató) és a www.amelitaborka.com Weboldalon meghirdetett bármely szolgáltatást igénybevevő, vagy terméket megvásárló felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Szolgáltató és Felhasználó együttesen: Szerződő Felek).

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, vagy vásároljon terméket, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A weboldal, illetve a weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

1/a .) Jelen ÁSZF kiterjed a Weboldalon elérhető szolgáltatásokra, termékekre, azok teljes tartalmára, a letölthető anyagokra, e-bookokra, a Szerződő Felek közötti jogviszony és a szolgáltatások igénybevételének biztonsága érdekében.

1/b.) Jelen ÁSZF a keltezés napjától visszavonásig hatályos.

1/c.) A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások körét, díjakat, határidőket, stb… bejelentés nélkül, szabadon és egyoldalúan megváltoztathatja.

2. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Borka Amelita
Tevékenysége: Fizikai Közérzetet Javító Szolgáltatás M.N.S.
Székhely, és levelezési cím: SP 32636 PALMMAR, CALLE JILGUERO 7. SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA
Adószám: 57336464-1-27
Bankszámlaszám: –
Elérhetőség: amelitaborka@gmail.com

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyénileg bírálja el, hogy kinek van lehetősége igénybe venni a szolgáltatást. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy általa kínált szolgáltatást a legmagasabb színvonalon biztosítja a Felhasználó részére.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Fogyasztó előzetesen a kliensinterjúban felmért egyéni paraméterei alapján személyre szabott étrend készítési, táplálkozási tanácsadási és edzésterv készítési, illetve mindezt tartalmazó komplex online coaching tevékenységet végez. A szolgáltató nem orvos, dietetikus, gyógyászati tevékenységet, diagnosztikát nem végez. A Szerződő felek rögzítik, hogy a szolgáltatás kizárólag tanácsadásnak minősül, amellyel a Szolgáltató segíti a Fogyasztót egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában, ez nem helyettesíti az egészségügyi tanácsadást. A nyújtott szolgáltatást nem használandó szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítésére. Amennyiben a Fogyasztó bármilyen egészségügyi problémával küzd vagy annak kialakulására utaló jeleket tapasztal, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát vagy egészségügyi szakembert. A Szolgáltató nem tehető felelőssé az általa szolgáltatott információk értelmezéséért.

A Weboldalon keresztül való jelentkezés felületről, valamint e-mailben beérkező jelentkezés a számlázási adatok megadása után a szolgáltatás megrendelésére irányuló szándék kinyilvánításának minősül, ezzel a Felhasználó elfogadja az Általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató a kapcsolatfelvétel után kérésre további tájékoztatást, eligazítást ad a Weboldalon elérhető szolgáltatásokról.

Az online coaching szolgáltatás egy komplex szolgáltatás mely a választott csomag futamideje alatt személyre szabott étrend tervezést, edzéstervet és folyamatos kommunikációt biztosít. Az étrend tervezés egyszeri írásos személyre szabott étrendet és e-mailben történő follow-up kommunikációt tartalmaz, mely a csomagban meghatározott időintervallumban. Az elkészült táplálkozási, edzéstervi tanácsadás írásos ajánlás és mintaétrend tartalmazza a Felhasználó egyedeti paraméterei alapján felállított ajánlást, megoldandó feladatok lehetséges javítási lehetőségeit, az egyénileg kiszámolt, a Szerződő Felek által kijelölt célokhoz igazított kalória- és makrotápanyag ajánlást, az egyéni igényekre szabott puzzle mintaétrend ajánlást. Az ajánlás egy hosszú távra szóló felügyelt táplálkozási javaslat, az eredmény intenzitása és sikere egyéni adottságoktól és fegyelmezettségtől függ, a Szolgáltató a személyre szabott étrend be nem tartásából adódó károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges megküldött kérdőív kitöltésével és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő átutalásos beérkezését követően, öt munkanapon belül készíti és ad hozzáférést az anyaghoz.

A Felhasználó esetlegesen felmerülő kérdését a szolgáltatás időtartama alatt a Szerződő felek által kiválasztott kommunikációs csatornán megküldheti Szolgáltatónak, aki vállalja, hogy a beérkező kérdéseit beérkezési sorrendben, munkaidőben megválaszolja.

4. A Felhasználó jogai és kötelezettsége

A Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) a szolgáltatási díj megfizetésével jogosult a Weboldal szolgáltatásait igénybe venni. A Felhasználó jogosult a szolgáltatás nyújtása során megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag kizárólag saját célú felhasználására. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a weboldalán és közösségi média oldalain (Facebook; Instagram) arc és név kitakarásával felhasználja Felhasználó által megküldött visszajelzéseket.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásért jár.

A tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Felhasználó köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (minden korábbi vagy jelenleg fennálló, betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése vagy egészségügyi szakemberhez, orvoshoz való továbbirányítása érdekében.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, a Felhasználó aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy a Felhasználó betartja-e a Szolgáltató által meghatározott javaslatokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. A Felhasználó köteles a kiküldött kérdőívet és étkezési naplót a legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által összeállított étrendet és edzéstervet, bármely hozzá tartozó írásos dokumentumot vagy akár részleteit harmadik személy részére sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adja át, harmadik személy számára elérhető nyilvános felületen nem teszi közzé. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy Felhasználó a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi, a Szolgáltatónak jogában áll jogi lépések megtételére, valamint az okozott kár megtérítésének követelésére a Felhasználótól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja maradéktalanul visszafizetésre kerül. A Felhasználó jogosult az esetleges vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

5. Szolgáltatások igénybevétele, megrendelések, árak

A Felhasználó a szolgáltatások és termékek részleteiről, a jelentkezés illetve vásárlás feltételeiről, a szolgáltatás aktuális díjáról a Weboldalon keresztül tájékozódhat.

6. A szolgáltatás sikeres teljesítése

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges kliensinterjú, háromoldali fotók és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, öt munkanapon belül készíti el és ad hozzáférést a személyre szabott, teljeskörű anyagot tartalmazó dokumentumhoz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által nem közölt korábbi vagy nem megfelelően diagnosztizált betegségéből eredő eredménytelenségért. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a Felhasználó előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő esetleges következményekért. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató biztos transzformációt nem garantál, a fejlődés sebességét konkrétan nem tudja meghatározni, mivel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Felhasználó személyes adottságaitól, genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, önfegyelmétől stb. 
A Szolgáltató a folyamatos személyes kapcsolat és az állandó felügyelet hiánya miatt nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon található információk, illetve a szolgáltatások során adott tanácsok alkalmazása során. A Felhasználó csak saját felelősségére alkalmazhatja a Szolgáltató által biztosított információkat, tanácsokat.

7. A tanácsadási szolgáltatás díjfizetése

A Felhasználó a Szolgáltatónak megbízási díjat köteles fizetni a Szolgáltató bankszámlájára átutalás; PayPal fizetés útján megfizetni. A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik. A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, és a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre elküldi. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott számlázási adatokból felmerülő problémákért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

8. A szerződéses jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása.

A Felhasználó által kiválasztott csomag illetve termék összegének befizetését követően a megfizetett szolgáltatási díj nem visszeigényelhető illetve visszatérintendő. Az összeg befizetése előtt a fizetési határidőként megadott időpontig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával, a másik fél e-mail címére küldött elektronikus levélben a létrejött jogviszonyt felmondani.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a Felhasználó panasszal, jogorvoslattal nem élhet.  Amennyiben a Felhasználó (vagy az általa megnevezett személy) bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja nem kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja teljes egészében visszafizetésre kerül.

A Felhasználó bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit. Amennyiben a Felhasználó az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokra hivatkozva, mint vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre, stb. meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásának díját a jelentkezéskor kapott kliensinterjúban leírt határidőre (3 naptári napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni.

Amennyiben a felhasználó az esetlegesen elérhető részletfizetési lehetőséget választja, a felhasználási feltételek elfogadásával bele egyezik, hogy a megállapodott időpontban a fennmaradó összeget rendezi, abban az esetben is, ha bármilyen okból kifolyólag nem kíván élni a szolgáltatás fennmaradó idejével.

Felhasználó a kitöltött kérdőív és a díj befizetésével beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a szolgáltatási tevékenység teljesítését részére megkezdje. Amennyiben a felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Felhasználó a hiányosan megküldött dokumentumokat a Szolgáltató kérése ellenére a megadott határidőn belül nem pótolja, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásért / szolgáltatásokért követelni, a Felhasználó a már megfizetett megbízási díj visszafizetését nem követelheti Szolgáltatótól.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20.§ szerinti jogát. A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (29.§ (1) c), továbbá a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (29.§ (1)a.)

9. Szerzői jogok

www.amelitaborka.com weboldal, valamint a @coach_amelitaborka; Borka Amelita által üzemeltetett Instagram és Facebook oldal teljes tartalmát, a képernyőn megjelenő kialakítását és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat szerzői jogok védik. Az ezeken szereplő információk Borka Amelita tulajdonjogát képezik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Tilos a Szolgáltatótól származó információk, cikkek és felvételek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése. A Szolgáltató a megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

www.amelitaborka.com weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A www.amelitaborka.com weboldal tartalmáról, magáncélú felhasználás esetét kivéve, és Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a www.amelitaborka.com weboldal tartalmát felhasználva hasonló szolgáltatást nyújtani.

error: Content is protected !!